اطلاع رسانی عدم مسئولیت به پرداخت ملت در خصوص عدم دریافت کالا و خدمات

دوشنبه، 4 مرداد ماه 1395

پذیرنده محترم

بدینوسله به اطلاع می رساند ، عطف به قرارداد منعقد شده در خصوص ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت شما ، کلیه تعهدات در خصوص کیفیت ، کمیت و یا عدم دریافت کالا و خدمات به عهده شما پذیرنده محترم (صاحب سایت) بوده و در این خصوص هیچ گونه مسئولیت و تعهدی متوجه شرکت به پرداخت ملت نمی باشد، لذا خواهشمند است عدم مسئولیت شرکت را درخصوص کیفیت ، کمیت ، عدم دریافت کالا و خدمات را به مشتریان خود اطلاع رسانی فرمائید.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می نمائیم.