حضور به پرداخت ملت در ششمین نمایشگاه تخصصی تراکنش ایران

news

به گزارش روابط عمومی شرکت به پرداخت ملت، این شرکت با حضور در ششمین نمایشگاه « تراکنش ایران » ، آخرین دستاوردهای خود در زمینه سرویس های پرداخت الکترونیک را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد .

شرکت به پرداخت ملت با هدف ایجاد ارتباط با شرکت ها و سازمان ها، در این نمایشگاه اقدام به ارائه آخرین محصولات و خدمات پرداخت الکترونیک کرده است.

شرکت به پرداخت ملت به عنوان سیزدهیمن شرکت در حوزه خدمات پرداخت در دنیا و اولین شرکت در خاورمیانه و کشور، محصولات و خدمات جدید برنامه موبایلی سکه و پایانه های فروشگاهی هوشمند و نظایر آن» در این نمایشگاه به بازدید کنندگان خود معرفی نمود .

همچنین در طول زمان برگزاری نمایشگاه، معرفی اپلیکیشن سکه و مباحث مرتبط با آن در قالب انجام سخنرانی، برگزاری کارگاه و پنل تخصصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

نشست های تخصصی با موضوع جایگاه کیف پول در زیست بوم پرداخت الکترونیکی در این رویداد فناوری نوین مالی با سخنرانی محمد رضا نمازی مدیر عامل شرکت به پرداخت و سایر صاحبنظران این حوزه در روز دوم نمایشگاه برگزار گردید .

دوشنبه 29 دی 1399