شهریار خلیلی مدیر عامل شرکت به پرداخت ملت شد

شهریار خلیلی مدیر عامل شرکت به پرداخت ملت شد

با تصمیم اعضای هیئت مدیره، در جلسه مورخ 97/5/24 به اتفاق آراء مهندس شهریار خلیلی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت به پرداخت ملت انتخاب شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت به پرداخت ملت، شهریار خلیلی که پیش از این عهده دار سمت ریاست هیئت مدیره این شرکت بود دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) با گرایش کسب و کار هوشمند و تحول گرا می باشد و ریاست اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت ، معاون کانال های غیر حضوری در اداره کل بانكداري شخصي و معاون اداره کل بانکداري الکترونیک بانک ملت و همچنين عضویت در هیئت مدیره این شرکت را در سابقه کاری خود دارد .

به این ترتیب، محمد علی ترابیان، مدیر عامل سابق شرکت به پرداخت ملت نیز به عنوان عضو هیئت مدیره گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا انتخاب گردید.