حضور رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در غرفه به‌پرداخت ملت

دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی با حضور در غرفه به‌پرداخت ملت در جریان تازه‌ترین دستاوردها و اقدامات به‌پرداخت ملت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی به‌پرداخت ملت، دکتر دیواندری ضمن تقدیر از حضور پررنگ خانواده ملت و گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا در هشتمین همایش بانک‌داری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مشارکت به‌پرداخت ملت را به عنوان بزرگترین پی‌اس‌پی کشور در این همایش نشاندهنده اهمیتی دانست که مدیران این شرکت به ایجاد ارزش افزوده تجاری و اطلاعاتی در حوزه پرداخت الکترونیک کشور می‌دهند.

دیواندری همچنین در جریان این دیدار شنونده توضیحاتی بود که مدیران و کارشناسان شرکت درباره برنامه‌های آتی به‌پرداخت ملت ارائه کردند.