اسامی برندگان جشنواره سال نو تا سال نو (صد سکه)

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره موبایل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره موبایل

1

ـــــــــــــــــــ

0915****937

51

سرکار خانم دنیا خدادادیان

0938****067

2

 جناب آقای حامد زهانی

0915****090

52

جناب آقای فرشاد شریفی

0938****195

3

 جناب آقای حمیدرضا ترابی

0915****005

53

جناب آقای مجتبی عسلی

0939****365

4

 جناب آقای علی امامی

0915****711

54

جناب آقای امید شیخلر

0939****274

5

 جناب آقای محمد امین مهنایی

0916****515

55

ـــــــــــــــــــــــ

0939****959

6

ـــــــــــــــــــــــ

0916****214

56

ـــــــــــــــــــــــ

0939****967

7

 جناب آقای رضا احمدی

0916****539

57

جناب آقای سیدرضا حسینی پناه

0990****473

8

ـــــــــــــــــــــــ

0916****248

58

سرکار خانم هانیه هونجانی

0990****369

9

 جناب آقای علی کرم زارعی

0917****373

59

ـــــــــــــــــــــــ

0901****097

10

 جناب آقای مهدی نیکویی کازرونی

0917****054

60

جناب آقای هادی قلی زاده

0901****177

11

سرکار خانم سولماز ملتخواه

0917****452

61

ـــــــــــــــــــــــ

0901****869

12

 جناب آقای محمدطاهر صحتی

0917****646

62

ـــــــــــــــــــــــ

0902****163

13

 جناب آقای امین بردبار

0917****351

63

ـــــــــــــــــــــــ

0903****711

14

ـــــــــــــــــــــــ

0917****495

64

جناب آقای  کامران احمدی

0903****167

15

ـــــــــــــــــــــــ

0918****664

65

ـــــــــــــــــــــــ

0905****981

16

 جناب آقای منصور سلیمانی

0918****377

66

جناب آقای  مرتضی اکبری رحیم اباد

0910****162

17

 جناب آقای رضا بهرامی

0918****815

67

جناب آقای  سیدمهدی احمدی

0910****337

18

ـــــــــــــــــــــــ

0919****047

68

جناب آقای محمد گلی پور

0910****423

19

 جناب آقای عليرضا شيري

0919****913

69

ـــــــــــــــــــــــ

0911****902

20

ـــــــــــــــــــــــ

0919****744

70

جناب آقای بهزاد جمشیدی

0911****750

21

ـــــــــــــــــــــــ

0919****786

71

ـــــــــــــــــــــــ

0911****573

22

ـــــــــــــــــــــــ

0919****510

72

سرکار خانم ربابه نعمتی

0911****841

23

ـــــــــــــــــــــــ

0919****671

73

ـــــــــــــــــــــــ

0912****497

24

ـــــــــــــــــــــــ

0919****748

74

ـــــــــــــــــــــــ

0912****983

25

 جناب آقای محمد بیجوند فعلی

0921****868

75

ـــــــــــــــــــــــ

0912****426

26

 جناب آقای سید مهدی میرشاهولد

0921****046

76

ـــــــــــــــــــــــ

0912****560

27

ـــــــــــــــــــــــ

0922****021

77

جناب اقای کارن دادور

0912****212

28

 جناب آقای محمدحسین جوکار

0930****472

78

ـــــــــــــــــــــــ

0912****397

29

ـــــــــــــــــــــــ

0930****981

79

ـــــــــــــــــــــــ

0912****439

30

 جناب آقای محسن نصیری

0930****211

80

جناب آقای اسکندری

0912****487

31

ـــــــــــــــــــــــ

0933****700

81

جناب آقای کیان رستمی مبصری

0912****297

32

 جناب آقای علیرضا موسوی

0933****924

82

جناب آقای حمید یوسفی

0912****347

33

ـــــــــــــــــــــــ

0933****542

83

جناب آقای جلال سهرابی

0912****722

34

ـــــــــــــــــــــــ

0935****610

84

ـــــــــــــــــــــــ

0912****017

35

ـــــــــــــــــــــــ

0935****008

85

ـــــــــــــــــــــــ

0912****235

36

 جناب آقای مرتضی اکبری

0935****492

86

جناب آقای ظهیر پیری

0912****944

37

 جناب آقای محمد جواد محمد علی نژاد دلالی

0935****301

87

جناب آقای محمدرسول خالقدادی هریسکی

0913****725

38

 جناب آقای طه ایوبی

0935****880

88

سرکار خاطره لاهیجانی

0913****670

39

 جناب آقای پوریا بهادری

0936****864

89

ـــــــــــــــــــــــ

0913****926

40

ـــــــــــــــــــــــ

0936****129

90

جناب آقای حمد ازادی مقدم

0913****585

41

 جناب آقای جواد حاجیان

0936****877

91

جناب اقای نوید صدری

0913****925

42

 جناب آقای امیرحسین ولیزاده

0936****287

92

جناب اقای رضا شهنی

0913****101

43

 جناب آقای عباس باوی

0936****847

93

جناب اقای کریم دشتی

0914****941

44

 جناب آقای سیدعلیرضا علوی

0936****188

94

جناب اقای افشین قهرمانپور

0914****724

45

سرکار خانم مهسا اسمعیل زاده

0937****188

95

جناب اقای افشین شجاعی

0914****855

46

جناب آقای امیر کاشی

0937****956

96

جناب اقای رستم ایمانی

0914****404

47

ـــــــــــــــــــــــ

0937****003

97

جناب اقای امیر آقابابایی

0914****827

48

سرکار زهرا کریم زاده

0937****192

98

جناب اقای جواد شفیعی

0915****525

49

جناب آقای ارمین عابدین

0938****373

99

جناب اقای عبدالرحمان حسین زهی

0915****430

50

جناب آقای کامبیز عباسی طلابری

0938****311

100

جناب اقای حسین غلامی

0915****548