This is behpardakht website link .  پایانه های فروشگاهی (POS) و پایانه های مجازی (VPOS)

شرکت به پرداخت ملت، به منظور گسترش و توسعه راه حلهای پرداخت الکترونیک و در راستای حرکت به سوی فن آوری های نوین و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، گام های مهمی در بخش فن آوری اطلاعات برداشته است. پایانه پرداخت الکترونیک POS فروشگاهی و پایانه های پرداخت مجازی VPOSبه عنوان یک شعبه کوچک با قابلیت های بالا، یکی دیگر از خدمات نوین بانکی است که با واریز وجوه حاصل از فروش کالا یا خدمات از طریق کارتهای بانکی، به حساب متمرکز پذیرنده پایانه، امنیت، دقت و آسایش را برای مشتریان به ارمغان آورده است. پایانه پرداخت الکترونیکی حداقل با استفاده از یک خط تلفن و در دیگر موارد در صورت دسترسی پذیرنده پایانه به سایر خطوط ارتباطی مخابراتی، امکان انتقال مبلغ خرید از حساب دارنده کارت به حساب پذیرنده کارت را فراهم می آورد. به منظور گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیکی پایانه های فوق را به صورت رایگان و با پشتیبانی کامل به متقاضیان واگذار می گردد. شرط استفاده از این خدمات صرفاً داشتن یک حساب الکترونیک(جام و یا حساب پس انداز الکترونیک) می باشد، تا وجوه حاصل از مبادلات الکترونیک به آن واریز گردد. پایانه های پرداخت الکترونیک و پایانه های پرداخت مجازی به عنوان یکی از ابزارهای قابل مدیریت، قابلیت ارائه خدمات متنوعی را به پذیرندگان دارا می باشد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

خدمات اختصاصی

امکان ارتباط دستگاه کارت خوان با رایانه پذیرنده
 
از جمله ویژگى هاى دستگاه هاى کارت خوان این بانک مى توان به امکان اتصال دستگاه کارت خوان به رایانه پذیرنده اشاره نمود که مزایاى بسیارى از جمله موارد ذیل را در پى خواهد داشت:

الف) ارسال پارامترهاى ورودى (کد شناسه و مبلغ) دستگاه کارت خوان توسط رایانه PC و کاهش احتمال بروز خطا.
ب) امکان ارسال پاسخ تراکنش از دستگاه کارت خوان به رایانه پذیرنده.
ج) مدیریت بهینه وجوه دریافتى و اخذ گزارشات متنوع، حسب نیاز پذیرنده.
د) قابلیت سازگارى با انواع برنامه هاى کاربردى.

چند حسابى با امکان انتخاب شماره حساب POS
با استفاده از این ویژگى پذیرنده قادر خواهد بودمبلغ کسر شده از کارت مشترى را به هر یک از حسابهاى مورد نظر خود واریز نماید.

 
چند حسابى با امکان واریز همزمان به چند حساب درصدى   POS
با استفاده از این ویژگى، امکان واریز وجوه تراکنش هاى دستگاه کارت خوان به چندین حساب با درصد مشخص فراهم شده است.

امکان ورود کد شناسه بر روى دستگاه کارت خوان هنگام انجام تراکنش خرید
این سرویس با استفاده از خدمتى بنام کد شناسه، امکان شناسایى و مدیریت وجوه را براى مشتریان خود فراهم آورده است. بر این اساس با فراهم آمدن امکان ورود کد شناسه بر روى کارت خوان هاى فروشگاهى، شرایط بهره بردارى از این خدمت براى پذیرندگان دستگاه هاى کارت خوان نیز مهیا گردیده است.

جوایز ویژه خریداران از طریق دستگاه کارت خوان
دارندگان کارتهاى بانکى عضو شتاب که به منظور پرداخت وجه خریدار از دستگاه هاى کارت خوان بانک ملت استفاده نمایند در قرعه کشى آن که در لحظه خرید انجام مى پذیرد شرکت نموده و در صورت برنده شدن، مراتب در رسید تراکنش منعکس مى گردد.

امکانات موجود در پایانه هاى فعال در دفاتر پستى و پلیس + 10 ویژه کارت سوخت

-
امکان استفاده از مزایاى کیف پول کارت سوخت
اتصال و انفصال کارت بانکى به کارت هوشمند سوخت
تغییر رمز کیف پول کارت سوخت
شارژ حواله مخصوص ناوگان حمل و نقل عمومى

امکانات موجود در پایانه هاى فروش فعال در شعب و باجه هاى بانک ملت ویژه کارت سوخت

- امکان رفع انسداد کیف پول کارت هوشمند سوخت
نمایش 10 گردش آخر کیف پول کارت هوشمند سوخت در پایانه هاى فروشگاهى

ج) خدمات ویژه: جابه جایی وجه بین حساب های بانک ملت با استفاده از دستگاه های کارت خوان به پرداخت
در راستای گسترش خدمات الکترونیکی، تنوع بخشی به سبد محصولات نوین بانکی و همچنین کاهش تردد و جابه جایی غیر ضروری درون شهری شما هموطنان، امکان انتقال وجه بین حساب های این بانک از طریق کارتخوان های فروشگاهی به پرداخت فراهم شده است. بر این اساس تمامی پذیرندگان دستگاه های کارت خوان های به پرداخت می توانند با استفاده از دستگاه های نسبت به جابه جای وجه اقدام نمایند.